VII Sesja Rady Dzielnicy

Porządek obrad VII sesji Rady Dzielnicy Przymorze Małe, która odbędzie się w dniu 09.09.2015 r. w Gimnazjum nr 20 o godzinie 17:00.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wizyta gościa – Roger Jackowski, ekspert organizacji pozarządowych ds. Zrównoważonego Transportu i Urbanistyki z 20 letnim doświadczaniem. Członek licznych komisji i komitetów doradczych przy Prezydencie Miasta Gdańska, m.in. komitetów sterujących gdańskiego projektu rozbudowy infrastruktury rowerowej w latach 2004 – 2006 i trójmiejskiego projektu rowerowego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013. Wystąpienie + multimedialna prezentacja dotyczące planowanej budowy Drogi Zielonej.

3. Debata Radnych ws. planowanej budowy Drogi Zielonej, ustalenie wspólnego stanowiska.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu ws. prac Zarządu podczas przerwy wakacyjnej. Informacja ws. lokalu na siedzibę Rady Dzielnicy.

5. Wolne wnioski

Przewodniczący Rady Dzielnicy Przymorze Małe
Andrzej Kowalczyk