Budżet Dzielnicy Przymorze Małe

 • Projekt budżetu na 2023 rok: (Sesja Rady Dzielnicy, na której zostanie przyjęta uchwała budżetowa odbędzie się 14 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Droszyńskiego 15).
 • Propozycje budżetu na 2023 rok:

  1. 100 000 zł – nasadzenia zieleni na ul. Kołobrzeskiej;
  2. 50 000 zł – dofinansowanie działalności szkół i przedszkola na terenie Przymorza Małego;
  3. 30 000 zł – festyny dzielnicowe;
  4. 20 000 zł – dofinansowanie działalności klubów Seniora;
  5. 20 000 zł – projekt skweru przy ul. Bora Komorowskiego 15;
  6. 15 000 zł – nasadzenia drzew wzdłuż ul. Bora Komorowskiego;
  7. 15 000 zł – nasadzenia zieleni w różnych częściach Dzielnicy;
  8. 7 058 zł – paczki świąteczne dla najuboższych dzieci ze szkół na Przymorzu Małym.
  • W roku 2022 Rada rozdysponowała budżet Dzielnicy w wysokości 260 802 zł na następujące cele:

  1. Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Kołobrzeskiej – 100 000 zł
  2. Dofinansowanie działalności Szkół i Przedszkola na Przymorzu Małym – 60 000 zł
  3. Festyny dzielnicowe – 25 000 zł
  4. Paczki świąteczne dla dzieci – 6 692 zł
  5. Dofinansowanie utworzenia skweru przy ul. Bzowej – 4 110 zł
  6. Tablica ogłoszeniowa przy nowej siedzibie Rady – 2 000 zł
  7. Rezerwa budżetowa na inwestycje w 2023 r. – 63 000 zł