VI Sesja Rady Dzielnicy Przymorze Małe

Zwołuję sesję Rady Dzielnicy Przymorze Małe na dzień 02.07.2015 r o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Arkońskiej 17.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sprawie Regulaminu Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie uchwały uchylającej obowiązujący Regulamin Rady Dzielnicy Przymorze Małe.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Andrzej Kowalczyk