Propozycja Zarządu Dzielnicy w sprawie budżetu dzielnicy na 2015 rok

Propozycja budżetu dzielnicy Przymorze Małe na 2015 rok

Dochody: 55 440 zł.
Wydatki: 53 620 zł:
1. 14 000 zł – postawienie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Przymorze SKM w kierunku Oliwy PKP. W okolicach wiaduktu.
2. 10 000 zł – podstawowe zagospodarowanie placu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Beniowskiego/Bora Komorowskiego.
3. 10 460 zł – postawienie ławek na terenie naszej dzielnicy.
4. 11 760 zł – postawienie śmietników na terenie naszej dzielnicy.
5. 2 500 zł – postawienie znaków informujących o wjeździe na teren Przymorza Małego.
6. 1 200 zł – impreza integracyjna (wrzesień 2015 r.) dla mieszkańców Przymorza Małego.
7. 1 000 zł – rewitalizacja placu zabaw i miejsca wypoczynku koło siedziby Stowarzyszenia Epileptyków przy ul. Bora Komorowskiego 15.
8. 2 000 zł – wyprawki szkolne dla najuboższych dzieci z Przymorza Małego.
9. 700 zł – tablica informacyjna dla mieszkańców,  zlokalizowana przy siedzibie Rady Dzielnicy.
Nadwyżka budżetowa: 1820 zł. Przeznaczona w całości na poczet rezerwy budżetowej.