Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – WNIOSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Rada Dzielnicy Przymorze Małe ogłasza nabór projektów do sfinansowania ze środków Rady Dzielnicy w 2020 roku.

Budżet dzielnicy opiewa na kwotę 265 456,00 PLN.

Propozycje wniosków można składać w terminie do 31.01.2020r. w formie:

– elektronicznej na adres rada@przymorzemale.com.pl

– osobiście w trakcie dyżurów Rady w środy w godz. 12:00-13:00 i 18:00-19:00

– do skrzynki na drzwiach w siedzibie Rady Dzielnicy Przymorze Małe na ul. Czerwony Dwór 25 pokój 11

– przez formularz (wniosek do budżetu wersja elektroniczna)

Wzór wniosku do pobrania (wniosek – druk)