Budżet dzielnicy na rok 2021 – WNIOSKI

Rada Dzielnicy Przymorze Małe ogłasza nabór projektów do sfinansowania ze środków budżetu dzielnicy w 2021 roku.

Budżet dzielnicy opiewa na kwotę ok 264 000,00 PLN.

Propozycje wniosków można składać w terminie do 23.12.2020 r. w formie:

– elektronicznej na adres rada@przymorzemale.com.pl

– osobiście w dniu 16.12.2020 r. (środa) w siedzibie Rady ul. Czerwony Dwór 25 pokój 11 w godz. 18:00 – 19:00. Ze względu na reżim sanitarny, prosimy aby ankiety były w kopertach.

– przez formularz (wniosek do budżetu wersja elektroniczna)
– wzór wniosku do pobrania (wniosek – druk)