Kontakt

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
MARCIN MICKUN

m.mickun@przymorzemale.com.pl


Przewodniczący Rady Dzielnicy
ANDRZEJ KOWALCZYK

a.kowalczyk@przymorzemale.com.pl


Kontakt z Radą Dzielnicy: rada@przymorzemale.com.pl