Kontakt

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
MARCIN MICKUN

m.mickun@przymorzemale.com.pl


Przewodniczący Rady Dzielnicy
ANDRZEJ KOWALCZYK

a.kowalczyk@przymorzemale.com.pl


Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
ANNA MARIA CZARZASTA

a.m.czarzasta@przymorzemale.com.pl


Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

ADAM SZCZEPAŃSKI
a.szczepanski@przymorzemale.com.pl


 

Kontakt z Radą Dzielnicy: rada@przymorzemale.com.pl