Komisje

KADENCJA 2015-2019

KOMISJA REWIZYJNA

rada-maciej-antonczyk Przewodniczący Komisji – MACIEJ ANTOŃCZYK

rada-artur-cybulski Sekretarz Komisji – ARTUR CYBULSKI

rada-kamil-hodorowicz Członek Komisji – KAMIL HODOROWICZ

KOMISJA BUDŻETOWA

rada-adam-szczepanski Przewodniczący Komisji – ADAM SZCZEPAŃSKI

rada-marcin-bednarski Sekretarz Komisji – MARCIN BEDNARSKI

rada-mickun-marcin Członek Komisji -MARCIN MICKUN

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

rada-krzysztof-sielicki Przewodniczący Komisji – KRZYSZTOF SIELICKI

rada-adam-kaluczkowski Sekretarz Komisji – ADAM KLUCZKOWSKI

rada-maria-lapinska Członek Komisji – MARIA ŁAPIŃSKA

rada-kazimierz-widzgowski Członek Komisji – KAZIMIERZ WIDŹGOWSKI

KOMISJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

rada-annna-maria-czarzasta Przewodnicząca Komisji – ANNA MARIA CZARZASTA

rada-maciej-antonczyk Sekretarz Komisji – MACIEJ ANTOŃCZYK

rada-tomasz-dziemianczuk Członek Komisji – TOMASZ DZIEMIANCZUK

rada-halina-rogowska Członek Komisji – HALINA ROGOWSKA

rada-justyna-urbanska Członek Komisji – JUSTYNA URBAŃSKA