Strona główna


Ogłoszenia


Szanowni Mieszkańcy,
Zwołuję XXIV sesję Rady Dzielnicy Przymorze Małe w dniu wtorek 04.07.2017 r. Obrady odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy na ul. Czerwony Dwór 25 o godzinie 18:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska Rady odnośnie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk

 


Dyżury Radnych w okresie styczeń- czerwiec 2017
Lipiec- Sierpień: Przerwa wakacyjna

 

 


Wspierają nas:

ZPC Bałtyk:

glowna-baltyk