Strona główna


Ogłoszenia


Szanowni Państwo! W czasie naszego najbliższego dyżuru, w środę 15-tego lutego o godzinie 17:00, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Przymorze Małe. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby z nami porozmawiać o naszym wspólnym budżecie na rok 2017, zadać pytania lub zgłosić wątpliwości. Do zobaczenia!

 

XXII Sesja RDPM

XXII Sesja Rady Dzielnicy Przymorze Małe odbędzie się w dniu wtorek 28.02.2017 r. Obrady odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy na ul. Czerwony Dwór 25 o godzinie 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XXII/27/2017r., ws. budżetu na 2017 r.

5. Głosowanie projektu uchwały nr XXII/28/2017 r., dotyczącej przeniesienia przystanku autobusu linii nr 143 na pętle autobusową pkp-skm Gdańsk Oliwa przy ulicy Droszyńskiego.

6. Głosowanie projektu uchwały nr XXII/29/2017 r., ws. skrócenia czasu płatnego postoju w strefy płatnego parkowania z godziny 17:00 do godziny 15:00.

7. Omówienie spraw bieżących przez Zarząd Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz Radnych.

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

8. Zamknięcie sesji.

Uchwała budżetowa nr XXII/27/2017 r., w załączniku, natomiast uchwały o numerach XXII/28/2017 i XXII/29/2017 zostaną zgodnie ze statutem Rady Dzielnicy opublikowane na 4 dni terminem sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk

 

Przedstawiamy propozycję budżetu Dzielnicy na rok 2017

opracowanej przez Zarząd Dzielnicy Przymorze Małe

 

 

  1. 60 000 zł – Budowa skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego i Beniowskiego
  2. 6 000 zł – Nasadzenia zieleni na terenie dzielnicy Przymorze Małe
  3. 2 500 zł – Dofinansowanie działań statutowych Filii nr 11 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Czerwony Dwór 21
  4. 1 500 zł – Organizacja spotkań z seniorami z Przymorza Małego w ramach Klubu Seniorów Przymorza Małego.
  5. 1 500 zł – Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnicy
  6. 1 000 zł – Paczki świąteczne dla najuboższych dzieci ze szkół na Przymorzu Małym
  7. 1 000 zł – Dofinansowanie międzynarodowej wymiany 25 uczniów z Gimnazjum nr 20 z uczniami z Gomarus College Magnolia w Groningen w Holandii
  8. 315 zł – Wykup domeny oraz miejsca na serwerze na 2017 rok za stronę internetową www.przymorzemale.com.pl

 

Propozycję można konsultować z Radnymi Dzielnicy podczas dyżurów,

do dnia 23 lutego 2017 roku.

Budżet zostanie uchwalony przez Radę Dzielnicy na sesji budżetowej.


Dyżury Radnych w okresie styczeń- czerwiec 2017
Środy w godzinach 12.00-13.00 i 17.00-18.30,
Siedziba RDPM ul. Czerwony Dwór 25, lok.11
Styczeń: 4,11,18,25
Luty: 1,8,15,22
Marzec: 1,8,15,22,29
Kwiecień: 5,12,19,26
Maj: 10,17,24,31
Czerwiec: 7,14,21,28
Lipiec- Sierpień: Przerwa wakacyjna

 

 


Wspierają nas:

ZPC Bałtyk:

glowna-baltyk