Strona główna

Szanowni Mieszkańcy,

Przesyłam propozycję porządku obrad na XXVII sesję Rady Dzielnicy Przymorze Małe w dniu wtorek 13.02.2018 r. Obrady odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy na ul. Czerwony Dwór 25 o godzinie 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XXVII/35/2018, ws. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Kołobrzeskiej i ul. Szczecińskiej.

4. Dyskusja nad przeznaczeniem budynku po Gimnazjum Nr XX przy ul. Zgody II.

5. Przygotowanie głosowania Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy Przymorze Małe na 2018 rok.

6. Sprawy wniesione, korespondecja, wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk


Ogłoszenia


Dyżury Radnych Dzielnicy Przymorze Małe w roku 2018

w każdą środę w godzinach 12.00-13.00 i 17.00-18.00

Styczeń:
3, 10, 17, 24, 31
Luty:
7, 14, 21, 28
Marzec:
7, 14, 21, 28

Siedziba Rady Dzielnicy:  ul. Czerwony Dwór 25, pok. 11

tel. 58 573 59 96 ( czynny w godzinach pełnienia dyżurów)

e-mail: rada@przymorzemale.com.pl

www.przymorzemale.com.pl

Facebook/ Rada Dzielnicy Przymorze Małe