Strona główna


Szanowni Mieszkańcy!

W dniu  24.10.2017 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy  ul. Czerwony Dwór 25 odbędą się obrady  XXV sesji Rady Dzielnicy Przymorze Małe

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał XXV/30/2017, XXV/31/2017.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kowalczyk


Ogłoszenia


Dyżury Radnych Dzielnicy Przymorze Małe

pierwsza i ostania środa miesiąca: w godzinach:  9.00 – 10.00

pozostałe środy: w godzinach 17.00 – 18.00

październik:
4.10 i 25.10 (9.00 – 10.00)
11.10 i 18.10 (17.00 – 18.00)

listopad:
8.11 i 29.11 (9.00 – 10.00)
15.11 i 22.11 (17.00 – 18.00)

grudzień:
6.12 i 20.12 (9.00 – 10.00)
13.12 (17.00 – 18.00)

Siedziba Rady Dzielnicy:  ul. Czerwony Dwór 25, pok. 11

tel. 58 573 59 96 ( czynny w godzinach pełnienia dyżurów)

e-mail: rada@przymorzemale.com.pl

www.przymorzemale.com.pl

Facebook/ Rada Dzielnicy Przymorze Małe


Zmiany na Przymorzu. Zniknie sklep budowlany, pojawi się osiedle

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zmiany-na-Przymorzu-Zniknie-sklep-budowlany-pojawi-sie-osiedle-n116395.html